Velkommen hos Diasence!

Microdacyn60 Woundcare og -Hydrogel - Effektive, miljørigtige og skånsomme produkter til behandling af bl.a. sår

 

6. Individual Medicine (Uddrag fra WHO skrivelse, der i sin helhed kan læses under downloads)

Electromicyn is also available under the tradenames Microcyn, Dermacyn, MicroSafe, Microdacyn and Oxum in North America, Central America, South America, Middle East, India, Europe, Pacific Islands, and Asia. The tradename Electromycin (or NEW) will be used from here on throughout the application for clarity.

Electromicyn is classified by FDA, EMA and TGA as a Class IIb Medical Device, which are products that come into contact with injured skin and with an intended purpose of healing the breached dermis by ancillary effects.

Microcyn®-teknologien har været under udvikling og kontinuerlig forbedring i næsten 20 år. Microcyn®-teknologien er den originale og var den allerførste løsning baseret på hypoklorsyre-teknologi på markedet.

Electromicyn (Microdacyn) klassificeres af FDA, EMA og TGA som en medicinsk udstyr kl. IIB.

Microcyn®-teknologien har vist evnen til sikkert at behandle en lang række patogener, herunder antibiotikaresistente bakteriestammer, såsom MRSA, vira, svampe og sporer. Det udøver antimikrobiel virkning ved oxidativ forstyrrelse af den ydre membran, efterfulgt af hurtig osmotisk brud og er derfor ikke modtagelig for udviklingen af mikrobiel resistens". 

Microcyn virkemåde:

Den grundlæggende basisteknologi, der bruges til fremstilling af Microdacyn, er baseret på oxidationskemi. Når elektrisk strøm ledes gennem renset vand, opdeles brint og xy gen atomer i et vandmolekyle i positivt ladet hydrogen ion og negativt ladet hydroxid ion. Da ionerne ikke er mere stabile, ser de sig om efter elektroner, der kan stabilisere dem. Microcyn-produktionen fremstilles ved hjælp af en sofistikeret elektrolyseproces med flere kammer, hvor ioniske arter selektivt produceres og isoleres. Denne proces tillader produktion af en pH-neutral opløsning, samtidig med at niveauet for klor i slutproduktet minimeres.

Den resulterende opløsning - stærkt oxideret vand - er en potent dræber for encellede organismer som bakterier, vira og andre mikroorganismer, der ellers er dødelige for mennesker og deres omgivelser. Når Microdacyn kommer i kontakt med mikroorganismer, ønsker dets meget koncentrerede ioner at haste ind i bakteriecellevæggen, hvor ionkoncentrationen er mindre (via osmose), hvorved bakteriens (eller virussens) cellemembran ødelægges og organismen dræbes.

 

Microcyn® egenskaber:

 • Ikke-toksisk eller cytotoksisk.
 • Ingen konserveringsmiddel, steroider eller antibiotika.
 • Ingen resistens, hvis antibiotikabehandling senere skal blive nødvendig.  
 • Ikke irriterende eller ætsende. - Sikker for hud, øjne, ører og mund.
 • Ingen ændringer i bakteriel eller human RNA & DNA.
 • pH-neutral, skal ikke fortyndes eller blandes – er klar til brug.
 • Multifunktionel. Skal ikke skyldes af efter påføring
 • Ingen miljømæssige problemer ved bortskaffelse
 • Ikke brandfarlig.
 • Ingen særlig håndteringskrav.
 • Holdbarhed - 2 år i uåbnet tilstand.
 • Til trods for produktets brugervenlighed, skal det opbevares utilgængelig for børn.

 

I produktserien indgår:

 • Microdacyn60 Woundcare og -Hydrogel beregnet til brug i forbindelse med debridement og fugtning af akutte og kroniske sår, åbne sår, flænger, hudafskrabninger og forbrændinger, herunder sådanne i enhver human kavitet såsom munden, næsen eller øret.
 • GramaDerm™ er en dermatologisk rensende der er beregnet til brug som et supplement til topisk behandling af mild til moderat acne.
 • Epicyn™ - effektiv ved behandling og reduktion af nye og eksisterende hypertrofiske ar og keloid. Epicyn™ bidrager til fugtning, samtidig med at den danner en beskyttende barriere mod fysisk, kemisk eller mikrobiel invasion af arret.
 • Pediacyn ™ med patenteret teknologi er beregnet til behandling af læsioner forbundet med atopisk dermatitis og eksem. 
 • Microdacyn60® Oral Care er en elektrolyseret opløsning, der er beregnet til anvendelse som adjuvans til behandling af mund og hals infektioner og til débridement og fugtning af munden læsioner og drosler. (trøske) Microdacyn60® Oral Care finder bred anvendelse i forbindelse med en omfattende behandling i mundhulen.
 • Ocudox™ er en elektrolyseret opløsning beregnet som en hjælp til behandling af symptomer på blepharitis på øjenlåget. Er irritationsfri for human hud, humane øjne eller human hals og virker ikke hudsensibiliserende. Der kræves ingen særlige forholdsregler for håndtering.
 • Sinudox ™ med patenteret Microcyn Technology® lindrer og renser en tilstoppet næse og bihuler - hypotonisk næsespray; Hjælper med at stoppe løbende næse. -
  Effektiv mod forkølelse- og influenzavirus og bihulebetændelse - Hjælper med at reducere betændelse og smerte - ikke irriterende, ikke sensibiliserende, ingen kontraindikationer, 
  ikke vanedannende - anvendes 3 - 4 gange om dagen, eller efter behov. 

 

 

 

Forside produkter