Velkommen hos Diasence!

Microdacyn60 Woundcare og -Hydrogel - Effektive, miljørigtige og skånsomme produkter til behandling af bl.a. sår

 

American Board of Healthcare Law and Medicine (FDA) Konklusion:

The product line of Microcyn, Dermacyn, and Vetericyn is a remarkable breakthrough of new anti-infectives – they kill viruses, bacteria and fungi by disruptive biotechnology.  In that way, micro-organisms are killed and not permitted to adapt and mutate.  Because this product line is safe and non-toxic, it is ideally suited to protect communities and preserve the public’s health through the elimination of infections, contaminations, and infectious diseases. 

 

WHO udtaler: "(Electromicym) kendt som Microdacyn60 Woundcare og -Hydrogel, har vist potent antimikrobiel effektivitet mod en lang række bakterier, vira, svampe, skimmelsvampe, sporer, biofilme og enkle eukaryoter. Det udøver denne potente antimikrobielle virkning ved oxidativ forstyrrelse af den ydre membran, efterfulgt af hurtig osmotisk brud og er derfor ikke modtagelig for udviklingen af ​​mikrobiel resistens".  

 

Professor Bongiovanni, WHO:

”Det måske største fremskridt inden for pleje af VLU [venøs bensår] er tilføjelsen af HCA [hypoklorsyre] til behandlings armamentarium. (små hulrum) Disse vandige opløsninger af hypoklorsyre, selv i spormængder, dræber de fleste patogener inden for 30 sek. efter eksponering. Yderligere handlinger af HCA indbefatter reduktion af degranulation af mastceller og aktiv kapillær dilatation. Den sidstnævnte virkning er af stor betydning hos den diabetiske VLU-patient, da et af paradokserne i diabetes er reduktion af kapillær perfusion via arteriovenøs shunting på mikrocirkuleringsniveau. Kapillærudvidelsen løfter tcpO2 (iltningen) inde i såret. Vi har observeret, at denne forbedring rundt om sårets vævsoxygekoncentration og perfusion kan være vedvarende til 72 timer efter eksponering for HCA. ”

 

6. Individual Medicine (Uddrag fra WHO skrivelse)

Electromicyn is also available under the tradenames Microcyn, Dermacyn, MicroSafe, Microdacyn and Oxum in North America, Central America, South America, Middle East, India, Europe, Pacific Islands, and Asia. The tradename Electromycin (or NEW) will be used from here on throughout the application for clarity.

Electromicyn is classified by FDA, EMA and TGA as a Class IIb Medical Device, which are products that come into contact with injured skin and with an intended purpose of healing the breached dermis by ancillary effects.

 

Microdacyn60 Woundcare og -Hydrogel:

 

Microdacyn60® Wound Care og Microdacyn60 Hydrogel er en elektrolyseret opløsning beregnet til brug i forbindelse med debridement og fugtning af akutte og kroniske sår, åbne sår, flænger, hudafskrabninger og forbrændinger, herunder sådanne i enhver human kavitet såsom munden, næsen eller øret. Hjælpestofferne er natriumhypoklorit og hypoklorsyre, der kan have en lokal antimikrobiel virkning.

Opløsningen muliggør kroppens egen helingsproces ved at reducere den mikrobielle belastning og hjælpe med at skabe et fugtigt miljø.

Microdacyn60® Wound Care og Microdacyn60 Hydrogel finder bred anvendelse i forbindelse med en omfattende sårbehandling og er sikkert at bruge på slimhinder.

Microdacyn60® Wound Care og Microdacyn60 Hydrogel er biokompatibel for den indicerede anvendelse og irritationsfri for human hud, øjne eller hals og virker ikke hudsensibiliserende. Der kræves ingen særlige forholdsregler for håndtering.

Microdacyn60® Wound Care og Microdacyn60 Hydrogel bør opbevares i den originale forseglede beholder ved omgivelsesforhold. Opbevar ved stuetemperatur, og undlad at fryse produktet. Opløsningen er ikke brændbar. Efter brug bør beholderen lukkes igen inden opbevaring.

Stabilitet: Indtil åbning er stabiliteten af Microdacyn60® Wound Care og Microdacyn60 Hydrogel garanteret indtil udløbsdatoen (se flasken for udløbsår og –måned “ÅÅÅÅ MM”). Ved åbning skal datoen noteres på flasken i afsnittet “Date opened” (Åbnet den). Stabiliteten af den ubrugte opløsning er garanteret i op til 60 dage efter åbning.

Microdacyn60® Wound Care og Microdacyn60 Hydrogel er brugsklar og kræver ikke opblanding eller fortynding.

 

Behandling: Før rengøring af området eller brug af produktet, skal du vaske hænder. Påfør Microdacyn60® Wound Care eller Microdacyn60 Hydrogel direkte på det påvirkede område. Anvend Microdacyn60® Wound Care ved hvert forbindingsskift. Gennemvædningen af forbindingen med Microdacyn60® Wound Care vil gøre det nemmere at fjerne forbindingen. (Påfør et tyndt lag Microdacyn60® Hydrogel på det berørte og umiddelbart omgivende område. Brug en eller to gange dagligt og dæk med en bandage). Nedsænkning i Microdacyn60® Wound Care er tilladt i maksimalt 15 minutter dagligt under den første behandling. 

OBS!

 • Hvis den manipulationssikrede forsegling er brudt eller mangler, må produktet ikke bruges.
 • Kun til ekstern brug. Må ikke injiceres eller indtages.
 • Må ikke anvendes til personer med overfølsomhed over for indholdsstofferne.
 • Undlad at bruge Microdacyn60® Wound Care og Microdacyn60 Hydrogel sammen med andre topiske opløsninger, medmindre du har konsulteret sundhedspersonalet.
 • Henvend dig til sundhedspersonalet i tilfælde af dybe eller alvorlige sår, eller hvis du er i tvivl om behandlingsmæssige forhold.
 • Hvis der forekommer tegn på infektion (øget smerte, blødning, pus), eller hvis såret ikke viser tegn på heling, skal du henvende dig til sundhedspersonalet.
 • Oplys alle bivirkninger til sundhedspersonalet.
 • I visse tilfælde kan det være nødvendigt at behandle med systemisk og/eller lokal antibiotika ud over anvendelse af Microdacyn60® Wound Care og Microdacyn60 Hydrogel.
 • Skal opbevares utilgængeligt og ude af syne for børn.
 • Hold beholderen lukket, når produktet ikke bruges
 • Microdacyn60® Wound Care er ufarligt selv i tilfælde af utilsigtet kontakt med øjne eller næse eller utilsigtet indtagelse.

 

Ingredienser: Microdacyn60® Wound Care - Elektrolyseret Vand (99,7 %), Natriumklorid (0,022 %), hjælpestoffer: Natriumhypoklorit (0,004 %) og Hypoklorsyre (0,004 %).

Ingredienser: Microdacyn60® Hydrogel - Elektrolyseret Vand (96,524 %), Natriumklorid (0,066 %), Natriummagnesiumfluorosilikat (3,00 %), Natriumfosfat (0,400 %), hjælpestoffer: Natriumhypoklorit (0,002 %) og Hypoklorsyre (0,066 %). Microdacyn60® Hydrogel omrystes godt før brug.

 

Bortskaffelse: Opløsningen er ugiftig og miljøsikker. Kræver ingen særlige forholdsregler for bortskaffelse.

 

Forside produkter